برچسب: راهنما

دی 08
خانه شمالی بخریم یا جنوبی؟

اینکه خانه شمالی بهتر است یا جنوبی، کاملا به سلایق و اولویت‌های صاحب‌خانه و همچنین…

دی 08
تشخیص شمالی جنوبی بودن ساختمان +3 روش

خانه‌ های شمالی جنوبی را ترجیح می‌دهید یا شرقی غربی؟ چطور شمالی جنوبی بودن یک ملک را…